Stavba mostů

Mostem lze překlenout údolí nebo jiná překážka.

Každý most má určenu maximální možnou délku. Pro přemostění delších úseků nezbyde než v nabídce hledat jiný, nebo si pomoci ostrůvky a celkovou vzdálenost rozdělit na více částí. Mosty lze stavět i přes hluboká údolí s nerovným terénem, omezení je kladeno jen na počáteční a koncové pole. Most musí začínat a končit na vodorovné ploše, svahu šikmém ve směru mostu nebo na umělé vyvýšenině. Začátek a konec mostu nemusí být ve stejné výšce, může mezi nimi být rozdíl jedné úrovně. Mosty lze stavět jen ve směru hranic políček, tj. nelze je (zatím) stavět diagonálně. Existuje však druh železniční trati, který připomíná most, neboť je nad terénem. Tuto trať lze stavět i diagonálně.

Všechny mosty, ať železniční, silniční, pro lodní dopravu, nebo pro dráty vysokého napětí se staví stejným způsobem. Silniční most má jednu výjimku: lze na něj navíc přidat i koleje pro tramvaj.

Stavíme most

Následující postup lze uplatnit pro všechny typy mostů, pokud je zde psáno silnice, můžete si místo ní dosadit železnici, nebo jiný druh dopravy mající mosty:
(i) Postavte silnici k oběma předpokládaným koncům mostu, přičemž silnice bude i a prvním a posledním políčku budoucího mostu.
(ii) Klikněte na symbol mostu. Zvolte si ten který vám bude svými parametry nejvíce vyhovovat.
(iii) Klikněte na pole se zamýšleným počátkem mostu a tlačítko držte stisknuté.
(iv) Najeďte kurzorem myši nad políčko, kde má most končit, a pusťte tlačítko. Most je hotov.

Existuje také alternativní postup. Musíte však mít předem správně přichystané oba konce silnice, jinak se může stát, že utratíte peníze za dlouhý most, který nechcete. Místo kroků (iii) a (iv) klikněte na začátek zamýšleného mostu a pusťte tlačítko. Most se vystaví sám až ke kusu silnice na druhé straně.

Častu chybou při stavbě mostu je, že není na koncích připojen k silnici (nebo železnici). Přetáhněte silnici (železnici) i na počáteční a koncové pole mostovky, jinak přes něj auta (vlaky) nebudou jezdit.

Tip: Někdy se most nevyplatí stavět. Mosty mají obecně vyšší náklady na údržbu než je u běžné silnice (trati, elektrického vedení, ..). Podívejte, jestli se u menších terénních nerovností nevyplatí prohlubeň zasypat.

Odstranění mostu

Klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na začátek nebo na konec mostovky.

->Nápověda pro stavbu silnic
->Nápověda pro stavbu železnic

->Informace o překladu