Filtr seznamu vozidel

Filtr nabízí tyto možnosti:

1.) Filtrovat jméno:
V seznamu budou zobrazena pouze vozidla, která se jmenují podle zadání.

2.) Filtrovat typ:
V seznamu budou zobrazena pouze vozidla zvoleného typu.

3.) Speciální filtrování:
V seznamu budou zobrazena pouze vozidla, která nemají příjem, nemají definován jízdní plán, nemouhou nalézt trasu dle jízdního plánu, jsou v depu nebo nemají přiřazenou žádnou linku.

4.) Podle přepravovaného zboží:
V seznamu budou zobrazena pouze vozdila, která přepravují zvolené komodity. Tlačítko vše vybere všechny komodity, tklačítko nic naopak všechny odvybere. Tlačítkem inv obrátíte aktuální výběr.

->Nápověda pro seznam vozidel

->Informace o překladu