Dialog depa

V depu můžete nakupovat, prodávat, spojovat či přepojovat do konvojů (souprav) všechna vozidla zaparkovaná v depu. Dialog depa vám zobrazuje, jaká vozidla můžete nakoupit a jaká jste již nakoupil.

Směrem shora dolů se okno depa skládá z několika pruhů s různými funkcemi.

Úplně nahoře je počitadlo, zobrazující pozici v celkovém seznamu konvojů v depu. Šipkami u prvního textového pole lze mezi zaparkovanými konvoji přepínat. Textové pole zobrazuje jejich název, který je zde možno i upravit.

Pod tímto se nalézá totožný prvek, umožňující výběr linky. Více o linkách viz dále.

V oblasti mezi textovými poli a záložkami je zobrazen právě aktivní konvoj a podrobnosti o něm. Udán je zde počet vozidel v konvoji, potřebná délka stanice, hodnota konvoje při prodeji, dosažitelná rychlost naprázdno (a s nákladem) a nakonec linka, kterou konvoj obsluhuje.

Kliknutím na některé vozidlo zobrazeného konvoje je toto vozidlo "zakonzervováno" - přestává být součástí konvoje a je vidět pouze jako číslice nad jeho druhem v tabulce dostupných vozidel. Odtud může být znovu vzato a zařazeno do jiného konvoje.

Dále je zde sada tlačítek pro práci s vybraným konvojem. Úplně nalevo je tlačítko start, kterým konvoj "pustíte" z depa - pokud již má nastaveno jízdní plán. Dalším tlačítkem jízdní řád jej lze upravit individuálně pro vybraný konvoj. Tlačítkem rozebrat můžete celý konvoj rozpojit a jednotlivá vozidla zakonzervovat. Tlačítkem prodat prodáte celý aktuální konvoj.

Druhá řádka tlačítek usnadňuje práci při tvorbě většího množství konvojů. Tlačítko nová linka založí novou linku, otevře okno pro úpravu jejího a vybere ji v seznamu výše. Tlačítkem přiřadit linku je aktuální konvoj přiřazen na vybranou linku. Změnit linku umožňuje upravit jízdní řád vybrané linky. Kopírovat vytvoří duplikát aktuálního konvoje z vozidel dostupných v depu nebo nově nakoupených, včetně přiřazení linky nebo nastavení jízdního plánu.

V tabulce uprostřed se záložkami jsou zobrazena koupitelné druhy vozidel. Seznam může mít celkem 4 karty:
* vozidla pro osobní dopravu,
* elektrické osobní soupravy (tramvaje, trolejbusy, el. jednotky...),
* pohonná vozidla (lokomotivy, tahače apod.) a
* připojitelná vozidla (vagóny a přívěsy).
Pokud nejsou v některých z těchto kategorií dostupná žádná vozidla, příslušná záložka nemusí být zobrazena. Zakonzervovaná vozidla jsou zde zobrazena velkou číslicí nad ikonou vozidla.

Pod tabulkou je trojice prvků měnících její obsah a zacházení s ním. Zobrazit vše přepíná mezi zobrazením všech vozidel či pouze těch, která lze zařadit na konce aktuálního konvoje. Zobrazovat zastaralá ukáže v depu i již nevyráběné druhy vozidel.

Tlačítko přepíná druh zacházení s tabulkou koupitelných vozidel při kliknutí na její položku. Přidat koupí daný druh vozidla a připojí jej na konec aktuálního konvoje. Pokud je k dispozici zakonzervovaný kus, je použit namísto nákupu nového. další režim je na začátek, který je totozžný, ale vozidlo se přidá na začátek místo na konec. Poslední možnost je prodat, která umožňuje prodávat vozidla zakonzervovaná ve vašem depu.

Úplně dole jsou zobrazeny informace o vozidle, jehož ikona je pod kurzorem.

K vytvoření konvoje je vhodné postupovat od předu ke konci, tedy např. nejprve koupit lokomotivy a poté přikupovat vagóny. Najednou je možné pracovat pouze s jedním konvojem. Přesun vozidel mezi konvoji je možný pomocí zakonzervování (viz výše).

Viz také: ->Nápověda k jízdnímu plánu