Finance (klávesová zkratka: f)

V dialogu finance naleznete tabulku rozpisu vašich příjmů a výdajů za tento a minulý rok, a také graf vybrané položky (položek). Tabulka příjmů a výdajů je dělena do několika kategorií, jejich popis následuje.
Popis grafů naleznete níže.

Stavby - Součet výdajů za vše co jste postavili - železnice, silnice, stanice atd.
Nová vozidla - Příjmy a výdaje za prodaná či zakoupená vozidla
Provoz vozidel - Provozní náklady za všechna vozidla
Údržba - Výdaje za udržování vašich vozidel a staveb v dobrém stavu - opravy, úklid atd. Čím více vozidel a staveb, tím je větší tato částka.
Jak vysoká je tato částka na tento měsíc, je uvedeno na posledním řádku dialogu.
Tato částka vám bude odečtena najednou, na konci každého měsíce.
Příjmy - Součet peněz, vydělaných přepravou zboží a cestujících
Celkem - Celkový součet příjmů a výdajů za tento popř. minulý rok
Zůstatek - Váš celkový zůstatek peněz - stav vašeho konta.

Grafy

Stiskem tlačítek v pravé horní části dialogu můžete zobrazit vývoj zvolené hodnoty za posledních 11 let.
Význam hodnot v grafu po stisknutí patřičných tlačítek je stejný jako v tabulce příjmů a výdajů. Další hodnoty:
Majetek - součet cen všeho vašeho majetku - vozidel a budov. Cena každého objektu postupně časem klesá.
Jmění - součet zůstatku a hodnot všech vozidel Zisk vozidel - příjmy bez ceny za údržbu a bez ceny za provoz vozidel

->Informace o překladu