Mapa

V tomto okně můžete prohlížet vaši mapu z ptačí perspektivy, a to včetně včetně měst, průmyslu, dopravy a dalších volitelných údajů.

Každý typ průmyslu je označen jinou barvou, s vysvětlivkami v dolní části okna s mapou. Pokud nad nějaký objekt průmyslu přemístíte ukazatel myši, zobrazí se jeho název a vyznačí se i s názvy odběratelé.

Pokud chcete vidět více detailů, kdekoliv v okně s mapou klikněte pravým tlačítkem myši, což způsobí přiblížení mapy (až do 2 stupňů). Oddálení je možné stisknutím tlačítka SHIFT a pravého tlačítka myši.

V dolní části okna se nalézají tlačítka, po jejichž stisknutí se na mapě zobrazí (barvou dle intenzity) vybraná volba.
Při volbách "Cestujících" a "Pošty" bude jednou barvou zobrazeno území, které obsluhují vaše stanice pro cestující nebo pro poštu. Při volbě "Tratě" budou barevně zvýrazněny a odlišeny různé druhy železničních traťí - bílou normální, červenou elektrifikované, žlutou budou zvýrazněny semafory.

->Informace o překladu