Seznam hráčů

V dialogu seznamu hráčů můžete aktivovat a deaktivovat počítačové hráče, a prohlížet stav jejich kont.

K aktivaci/deaktivaci určitého počítačového hráče jednou klikněte na tlačítko vedle jména (barvy) hráče. Pokud hráče jednou aktivujete a později deaktivujete, tak nic co postavil se nezmění, tzn. že jeho dopravní spoje budou dále fungovat. Hráče pouze 'uspíte', takže nebude stavět nic nového, ani zavádět nové spoje.

->Informace o překladu