Ukládání hry

Pokud chcete uložit Vaši rozehranou hru, abyste jí mohli později načíst a pokračovat v ní, lze tak učinit přes dialog uložit. V tomto dialogu (stejně jako v dialogu načíst) také můžete smazat dříve uložené hry.

Hru můžete uložit do nového souboru, či přepsat soubor již existující. Pro uložení do nového souboru musíte nejprve vložit jméno tohoto souboru, a poté kliknout na tlačítko uložit. Dialog se zavře, hra se uloží, a pokud vše proběhne bez problému, zobrazí se potvrzovací zpráva.

Při mazání a přepisování souborů dbejte zvýšené opatrnosti, protože pokud soubor jednou smažete (či přepíšete novou hrou), již nelze obnovit.
Ke smazání tedy klikněte na tlačítko X, umístěné vedle jména souboru, který chcete smazat.
Pro přepsání dříve uložené hry pouze klikněte na jméno souboru k přepsání.
Hra bude bez dalšího potvrzení smazána (nebo přepsána).

->Nápověda pro načítání

->Informace o překladu