Lodní doprava

Tento dialog vám umožňuje stavět doky a přístavy.

První je symbol přístavů. Kliknutím na něj se vám kurzor změní v obrázek přístavu. Přístavy dovolují naloďovat cestující a zboží z nedalekých továren a měst. Ke stavbě přístavu si vyberte místo na konci pevniny, které přechází na vodu. Lze také stavět velké přístavy - musí se však navzájem dotýkat, či být jinak spojeny - např. železniční zastávkou.

K nastavení lodní zastávky musíte vybrat políčko, které je přímo před přístavem, ne však samotný přístav!Buďte rozvážní se stavbou přístavů, odstraňování přístavů ještě není zcela funkční!

Dva podobné symboly jsou pro stavbu doku, rozdíl je pouze v jejich orientaci, severní nebo východní. Kliknutím na jeden z nich se vám kurzor změní v obrázek doku. Doky jsou určeny pro nákup všech dostupných typů lodí, a pro správu lodí zde zaparkovaných (prodávání, nastavování linek a jízdního plánu aj.). Ke stavbě si vyberte místo na vodě, které chcete, může to být jakýkoliv vodní čtverec.

->Informace o překladu