Nastavení zobrazení

Dialog "Nastavení zobrazení" nabízí možnost změny zobrazování různých vizuálních prvků v Simutrans.

Jas - Přidá nebo ubere jas
Barvy - Testovací prvek, bez efektu
Rychlost posuvu - Velikost tohoto čísla udává rychlost posuvu obrazovky (pomocí myši nebo pomocí šipek)

Inverze posuvu - Způsobí, že posuv nahoru posune obrazovku dolu, posuv doleva ji posune doprava atd.
Zobrazovat chodce - Způsobí, že se ve městech nebudou na ulicích zobrazovat chodci (ti kteří chodí do nebo ze zastávek autobusu).
Výhodné, např. pokud máte pomalejší počítač. Náhodné chodce lze vypnout v konfiguračním souboru simuconf.tab.
Střídat den a noc - Aktivuje střídání simulace dne a noci v průběhu hry. Při simulaci noci některé objekty ve hře (vozidla, domy...) svítí.

Dolní část dialogu obsahuje různé informace o současném stavu hry, které jsou zde hlavně z testovacích a vývojářských důvodů.

->Nápověda pro nastavení hry

->Informace o překladu