Nastavení hry

Dialog nastavení je branou pro nastavení rozličných možností chování Simutrans během hraní.
Následuje seznam voleb (s odkazy na detailnější informace), a krátký popis každého nastavení.

Jazyk - Umožňuje nastavit jazyk pro Simutrans.
Barva hráče - Mění barvu vaší společnosti.
Zobrazení - Změní nastavení obrazovky, jako denní a noční mód aj.
Zvuky - Nastavení voleb pro zvuky v Simutrans.
Hráči - Nastaví vaše počítačové konkurenty.
Načíst - Načte dříve uloženou hru.
Uložit - Uloží právě hranou hru.
Nová mapa - Začít novou hru (nemůže být přerušeno žádným dalším dialogem)
Konec - Ukončí hru bez dalšího potvrzení.

Více informací o každé položce najdete přímo v její nápovědě nebo po kliknutí na odkaz výše.

->Informace o překladu