Nová mapa

Dialog nová mapa vám poskytuje možnost vytvořit si mapu podle vlastních představ. Můžete ovlivnit reliéf mapy, hustotu průmyslu, počet měst aj.

Níže následuje krátký popis jednotlivých nastavení nové mapy:

Číslo mapy - Určuje reliéf mapy - kde jsou hory, voda atp.

Velikost mapy - Určuje, jak bude mapa velká, tzn. kolik bude mít čtverečků. Od 128x128, až po 640x640. Standardně je nastaveno 256x256.
Důležité: Velké mapy jsou hodně náročné na paměť, zvažte proto, zda máte dostatečně velkou operační paměť, aby hra fungovala plynule.

Hustota průmyslu - Určuje, jaká bude hustota průmyslu - továren, obchodů aj. - na generované mapě. Pokud si chcete hru ztížit, nastavte malé číslo, bude potom obtížnější propojit průmysl.

Počet měst - Určuje počet měst na mapě. Dostupné nastavení je od 2 až do 64 měst. Standardně je nastaveno 8.

Hustota provozu - Hustota soukromých aut ve městech. Standardně je nastaveno 8. Doporučujeme si zvolit malé číslo, přílišná hustota není vhodná. Později mohou překážet vašim vozidlům.

Úroveň vody - Nastavuje, jak vysoko bude voda nad dnem. Při nízkém čísle moho být na mapě zálivy a průlivy.

Výška hor - Určuje velikost nejvyšších hor na mapě. Dostupné nastavení je od 0 až do 160. Nízké nastavení vytvoří malé kopce a průsmyky.

Zaoblení mapy - Hodnota, která určuje, jak hladké bude přechody mezi hranami reliéfu.

Náhodná mapa - Vybere náhodnou mapu (číslo mapy). Neovlivňuje ostatní nastavení.

Zobrazovat chodce - Nastaví, zda budou zobrazováni chodci. Toto nastavení je možné změnit během hry v dialogu zobrazení.

Střídat den a noc - Zapne mód střídání dne a noci. Toto nastavení je možné změnit během hry v dialogu zobrazení.

Načíst - Zobrazí dialog pro načtení hry.

Začít hru - Vytvoří novou mapu podle nastavení. Pokud je nastavena velká mapa či jsou nastaveny velké hodnoty např. počtu měst či husoty průmyslu, vytváření zabere delší dobu.

Konec - Ukončí hru bez dalšího potvrzení.

->Informace o překladu