Seznam zboží

Seznam zboží obsahuje informace o různých věcí, které je možné transportovat po mapě. Dále je možné ovládat výdělek za jednotlivé zboží.

Seznam je dostupný: Buď kliknutím na nářadí 'Seznam zboží' ve skupině Seznamy nebo tlačením [G].

Listina přístupných zboží na transport obsahuje detaily: Příjem, % bonus za rychlost, kategorie zboží a váhu.
{Tip: Když neni celý text zobrazený, pomůže zvětšení okna Seznam zboží anebo použití posuvníků.}

Bonus za rychlost: Dostupnost bonusu je závislá na typu vozidla. Listina obsahuje rychlosti, které jsou nutné dosáhnout soupravou, aby byl vyplacen zvláštní příjem za rychlou dodávku za zboží nebo za cestující (jsou dokonce i případy, že je příjem odebran za pomalou dodávku).
Když hrajete s časovou osou, Simutrans nutně upravuje rychlosti kvůli dostupnosti nových, rychlejších vozidlech.
Šipky naladějí příjmy a rychlosti bonusového systemu.

Řadit podle: zmožnuje změnění řazení záznamů listiny.
Klikněte tlačítka na zvolení řazení (nápis tlačítka se změní):

- Nic netřídí záznam.
- Podle názvu třídí jména podle abecedy.
- Podle příjmu třídí podle vydělku za transport jednotky zboží o jedno políčko.
- Podle bonusu třídi podle % bonusu za rychlost (% dodatečného příjmu, když použitá souprava dosáhne nutnou rychlost pro získání bonusu).

- Vzestupně / Sestupně mění pořadí třízení.

Jsou zobrazené detaily pro každý záznam:

Barevný čtverec má stejnou barvu jako hrana nad stanicí ve hře, ukazující příjem zboží a čekajicí zboží.
{Tip: Tiskněte [!] ve hře na střídání hran na příjem zboží nad stanicemi.}

Příjem znamená výdělek za transport jednotky zboží o jedno políčko.
{Tip: Hrajte začátečnický mód na zvýšení příjmu až do 150% (můžete nastavit v simuconf.tab)}

% Bonus je % dodatečného příjmu, když souprava překročí nutnou rychlost na získ rychlostného bonusu.
Kalkulační vzorec na příjem je komplexní a bere ohled na maximální rychlost soupravy a srovnává jí s maximalní rychlosti všech dostupnćh vozidel (nejen existujicí ve hře).

Kategorie zboží ukazujicí specifikované typy vozidla na transport tohoto zboží.
{Tip: Kapacita vozidel naznačuje, které zboží mohou transportovat.}

Hmotnost v kilogramech.